علوم اجتماعی
راهنمایی

فصل اول : نیازها

چه نیازهایی داریم؟ (1)

درس اول

چه نیازهایی داریم؟ (1)

درس دوم

فصل دوم : زندگی در خانواده

خانواده در زندگی ما چه نقشی دارد؟

درس سوم

اعضای خانواده چه وظایفی دارند؟

درس چهارم

چرا باید در خانواده همکاری داشته باشیدم؟

 درس پنجم

چرا باید مشورت کنیم؟

درس ششم

اعضای خانواده در چه مواردی با یکدیگر مشورت می کنند؟

درس هفتم

احساس مسئولیت در خانواده چگونه مشخص می شود؟

درس هشتم

نظم در خانواده چه اهمیتی دارد؟

درس نهم

چرا خانواده به رهبر نیاز دارد؟

درس دهم

در برابر سختی ها و مشکلات چه باید کرد؟

درس یازدهم

چرا باید در خانواده از خود گذشتگی وجود داشته باشد؟

درس دوازدهم

فصل سوم : گروه

گروه دوستان چه ویژگی هایی دارد؟

درس سیزدهم

هدف از تشکیل گروه محلی چیست؟

درس چهاردهم

چرا در گروه های مدرسه عضو می شویم؟

درس پانزدهم

فصل چهارم : وظایف در گروه

ما در گروه چه وظایفی داریم؟ (1)

درس شانزدهم

ما در گروه چه وظایفی داریم؟ (1)

درس هفدهم

 ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ یکشنبه دوم بهمن 1390 توسط عماد اندیشمند
ارسال در تاريخ یکشنبه دوم بهمن 1390 توسط عماد اندیشمند

آیا میدانید ایران در کجا واقع شده است؟

درس اول

آیا ایران از سرزمین های بلند جهان است؟

درس دوم

فلات های آسیا کدام اند؟

درس سوم

کشور ایران در کدام فلات قرار دارد؟

درس چهارم

خاورمیانه کجاست؟

درس پنجم

ناهمواری های ایران چگونه است؟ (برای مطالعه)

درس ششم

ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی کجاست؟

درس هفتم

ناهمواری ها ی ناحیه ی بیابانی و نیمه بیابانی

درس هشتم

از خلیج فارس و دریای عمان چه می دانید؟

درس نهم

پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ناحیه ی بیابانی و نیمه بیابانی چگونه است؟

درس دهم

ویژگی های انسانی ناحیه ی بیابانی و نیمه بیابانی چیست؟

درس یازدهم

کشاورزی و دامپروری در ناحیه ی بیابانی و نیمه بیابانی چگونه است؟

درس دوازدهم

راه های ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی

درس سیزدهم

ناحیه ی کوهستانی کجاست؟

درس چهاردهم

ناهمواری ها(پستی و بلندی ها) در ناحیه ی کوهستانی

درس پانزدهم

پوشش گیاهی در ناحیه ی معتدل کوهستانی چگونه است؟

درس شانزدهم

جمعیت در ناحیه ی معتدل کوهستانی چگونه پراکنده شده است؟

درس هفدهم

صنعت در ناحیه ی معتدل کوهستانی بر چه پایه ای استوار است؟ (برای مطالعه)

درس هیجدهم

آیا راه های ناحیه ی معتدل کوهستانی را می شناسید؟

درس نوزدهم

ناحیه معتدل خزری کجاست؟

درس بیستم

از دریای خزر (مازندران) چه می دانید؟

درس بیست و یکم

چرا در ناحیه ی معتدل خزری پوشش گیاهی غنی و زندگی جانوری پر رونق است؟

درس بیست و دوم

جمعیت در ناحیه ی خزری چگونه پراکنده شده است؟

درس بیست و سوم

زندگی شهری در ناحیه ی معتدل خزری چگونه است؟

درس بیست و چهارم

راه های ناحیه ی معتدل خزری

درس بیست و پنجم

 ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ یکشنبه دوم بهمن 1390 توسط عماد اندیشمند

از کره ی جغرافیایی چه می آموزیم؟

درس اول

قاره ی آسیا کجاست؟

درس دوم

آسیا قاره ی فلات های بلند و جلگه های پهناور

درس سوم

آب و هوای قاره ی آسیا چگونه است؟

درس چهارم

آسیای سبز کجاست؟ آسیای خشک کجاست؟

درس پنجم

آیا قاره ی آسیا پرجمعیت ترین قاره ی جهان است؟

درس ششم

مردم قاره ی آسیا چه نژاد، زبان و ادیانی دارند؟

درس هفتم

مهم ترین ویژگی های اقتصادی قاره ی آسیا چیست؟

درس هشتم

آیا قاره ی آفریقا فلات وسیع و کم ارتفاعی است؟

درس نهم

آفریقای سبز کجاست؟ آفریقای خشک کجاست؟

درس دهم

از جمعیت، نژاد، زبان و دین مردم قاره ی آفریقا چه می دانید؟

درس یازدهم

قاره ی آفریقا صادر کننده ی مواد اولیه ی معدنی و کشاورزی است.

درس دوازدهم

ناهمواری های قاره ی اروپا کجاست؟

درس سیزدهم

چرا اروپا قاره ی سرسبز و بدون بیابان است؟

درس چهاردهم

ویژگی های انسانی قاره ی اروپا چیست؟

درس پانزدهم

چرا اقتصاد قاره ی اروپا پیشرفته است؟

درس شانزدهم

قاره ی آمریکا کجاست؟

درس هفدهم

چرا آب و هوا و پوشش گیاهی قاره ی آمریکا از شمال به جنوب تغییر می کند؟

درس هیجدهم

آیا آمریکا قاره ای با دو فرهنگ و تمدن مختلف است؟

درس نوزدهم

چه عواملی موجب پیشرفت اقتصادی آمریکای شمالی شده است؟

درس بیستم

قاره ی استرالیا و جزایر اقیانوسیه کجاست؟

درس بیست و یکم

ویژگی های اقتصادی و انسانی قاره ی استرالیا و نیوزلند چیست؟

درس بیست و دوم

چرا قاره ی قطب جنوب به محافظت نیاز دارد؟

درس بیست و سوم

 ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ یکشنبه دوم بهمن 1390 توسط عماد اندیشمند

برای آموختن جغرافیا از چه وسایلی استفاده می شود؟

درس اول

چگونه از نقشه استفاده کنیم؟

درس دوم

آیا وسایل دیگری برای آموختن جغرافیا وجود دارد؟

درس سوم

درباره ناهمواری ها جه می دانید؟

درس چهارم

ناهمواری ها چگونه تغییر می کنند؟

درس پنجم

چین خوردگی ها چند نوع اند؟

درس ششم

کوهستان ها چگونه بوجود آمده اند؟

درس هفتم

آیا آتش فشان ها ناهمواری های جدیدی ایجاد می کنند؟

درس هشتم

چرا زمین می لرزد؟

درس نهم

آب ها بر روی زمین چگونه عمل می کنند؟

درس دهم

از رودها چه می دانید؟

درس یازدهم

چگونه آب ها چهره ی زمین را تغییر می دهند؟

درس دوازدهم

ویژگی های اقیانوس ها و دریاها

درس سیزدهم

هوا در زندگی ما چه نقشی دارد؟

درس چهاردهم

انواع آب و هواها کدام اند؟

درس پانزدهم

از ویژگی های جمعیت کره ی زمین چه می دانید؟ (برای مطالعه)

درس شانزدهم

جمعیت در کره ی زمین چگونه پراکنده شده است؟

درس هفدهم

آیا با زندگی روستایی آشنا هستید؟ (برای مطالعه)

درس هیجدهم

شهرها چگونه به وجود آمدند؟

درس نوزدهم

ما کجا هستیم؟

درس بیستم

چرا به جهت یابی نیازمندیم؟

درس بیست و یکم

مدار و نصف النهار چه خطوطی هستند؟

درس بیست و دوم

حرکات زمین چیست و چه نتایجی در پی دارد؟

درس بیست و سومادامه مطلب...
ارسال در تاريخ یکشنبه دوم بهمن 1390 توسط عماد اندیشمند
.: Weblog Themes By Blog Skin :.

ابزار رایگان وبلاگ

طراحی سایت